کاربر neofight - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر neofight

فعالیت توسط neofight

امتیاز: 1,020 امتیاز (رتبه بندی #21)
سوالات: 10 (4 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 4
دیدگاه ها: 4
امتیاز مثبت: 3 سوال, 7 پاسخ
Gave out: 8 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
دریافت شده 15 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...